Ticaret Hukuku || ERDEVİR HUKUK VE DANIŞMANLIK

Ticaret HukukuTicaret Hukuku

Hukukun, ticari faaliyetler ile ilgili tüm mevzuatı kapsayan alt dalı ticaret hukuku olarak adlandırılır. Ticaret hukuku, borçlar hukuku ile çok yakın bir ilişki içerisinde olsa da borçlar hukukundan temel yönleri ile ayrılır. Borçlar hukuku ve ticaret hukuku, hukukun farklı alt dallarıdır. Ticaret hukuku bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır.