Sözleşme Hukuku || ERDEVİR HUKUK VE DANIŞMANLIK

Sözleşme HukukuSözleşme Hukuku

Çeşitli ihtiyaçları gidermek için başkalarıyla görüşür ve hukuksal sonuçlar elde etmek için anlaşmaya varırız.Sözleşme, günlük hayatta sıkça yer alan ve hukuki sonuçlar doğuran anlaşmalardır. Genel olarak sözleşmeyi tanımlarsak, sözleşme, iki veya daha çok tarafın, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan bir hukuksal işlemdir. Sözleşme kavramı Türk Borçlar Kanununda da düzenlenmiştir.